Betalning

Information om betalning

För privatkunder gäller betalning med Swish direkt på plats eller om ej swish finns via faktura. Ingen kontantförsäljning. Företag via faktura. E-postfaktura utan kostnad, önskas pappersbrev hemskickad tillkommer 30 kr fakturaavgift. Vid eventuell påminnelse för fakturakunder tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr. Jag innehar F-skatt och är momsregistrerad.

Betalning sker direkt efter behandling med Swish. Då skickas även kvitto direkt till din e-postadress.

Faktura skickas normalt samma dag som behandlingen utförts och skall betalas inom 7 dagar. Efter 5 dagar efter förfallodatum skickas påminnelse om betalning ej skett.

Vid bokad tid och uteblivet besök av kund debiteras 1 timmes arbetstid 700 kr inkl moms oavsett beställd behandling. Avbokning skall ske 1 dag innan behandling.

Aizhans Massage & Hälsa bedriver försäljning via fakturerad försäljning – vad betyder det?

Kortfattat: Du får alltid ett kvitto via e-post eller utskrift efter behandling. Detta sköts via vårt bokföringsprogram som uppfyller alla normer.

Mer detaljerat från Skatteverket:

Fakturerad försäljning behöver inte registreras i ett kassaregister. Vad som kännetecknar fakturerad försäljning är att säljaren lämnar kredit till en köpare för senare betalning. Om ett företag upprättar en faktura och samtidigt tar kontant betalt vid försäljningstillfället brukar denna benämnas “kontantfaktura”. Försäljning som dokumenteras genom en kontantfaktura behöver inte registreras i ett kassaregister om kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla.Det innebär bland annat att den ska innehålla uppgift om när den tagits fram, vad försäljningen avser, vilket belopp den avser och vem som är köpare. Köparen ska kunna identifieras, vilket normalt innebär att kontantfakturan ska innehålla uppgift om namn och adress. Skatteverket anser att det ska vara löpnummer på kontantfakturor och att nummerserien ska vara obruten under hela räkenskapsåret. Nummerserien bör vara tryckt på fakturorna i förväg eller tas fram av redovisningssystemet.En kontantfaktura ska bokföras enligt reglerna för bokföring av fakturor. Övergripande innebär det att god redovisningssed ska iakttas. Varje faktura utgör en verifikation som ska bevaras i ursprungligt skick enligt bokföringslagens regler.

Enkel och snabb betalning via Swish direkt på plats via kontantfaktura.

Swish: 123-016 53 73