Om mig

Diplom och certifikat

Hälso- och friskvårdscoach – 2020
Ädelfors Folkhögskola

I vår utbildning använder vi problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod. Detta innebär att den studerande lär genom att utgå ifrån problem, frågeställningar, situationer eller andra uppgifter som väntar i den kommande yrkesutövningen och utifrån det se möjligheter att arbeta hälso- och friskvårdstrategiskt. Avsikten är att göra studierna meningsfulla och utveckla förmågan att överblicka och använda kunskap och kompetens i sammanhang som rör den egna yrkesrollen. Vi betonar utveckling mot ett självständigt lärande. Vårt mål med utbildningen är att ur ett helhetsperspektiv, där vi belyser människans totala situation, ge den. studerande teoretiska och praktiska kunskaper inom yrkesrollen.

Medicinsk Massageterapeut – 30 oktober 2022
Axelssons Institute Stockholm

Naturlig Facelift – 2021
Axelsssons Institute Stockholm