Om mig

UTBILDNINGSBEVIS

Hälso- och friskvårdscoach

Aizhan Henrysson har under läsåret 2020/2021 genomgått:

Hälso- och friskvårdscoachutbildningen vid Ädelfors folkhögskola

Hälso- och friskvårdsutbildningen är en ettårig, eftergymnasial yrkesutbildning för den som har ett genuint intresse av hälsa. Framtida arbetsuppgifter är att behandla, undervisa och ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosammare och mer tillfredsställande liv.

Ädelfors folkhögskola profil:

  • Ett hälsosammare liv
  • Att möta samhällets behov av hälsa och välmående med tyngdpunkt på förebyggande åtgärder

I vår utbildning använder vi problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod. Detta innebär att den studerande lär genom att utgå ifrån problem, frågeställningar, situationer eller andra uppgifter som väntar i den kommande yrkesutövningen och utifrån det se möjligheter att arbeta hälso- och friskvårdstrategiskt. Avsikten är att göra studierna meningsfulla och utveckla förmågan att överblicka och använda kunskap och kompetens i sammanhang som rör den egna yrkesrollen. Vi betonar utveckling mot ett självständigt lärande. Vårt mål med utbildningen är att ur ett helhetsperspektiv, där vi belyser människans totala situation, ge den. studerande teoretiska och praktiska kunskaper inom yrkesrollen.

Diplom och certifikat